VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

energ

VIVAX klimatizačné jednotky od domácich až po
komerčné dosahujú novú A ++ triedu, čo je najvyššia
úroveň v súčasnosti uvedená na etikete energie v
Európskej únii. Podmienky energetických štítkov (EÚ)
626/2011
• Tri klimatické zóny pre vykurovanie (obyčajná zóna je
požadovaná, teplejšia a chladnejšia zóna sú voliteľné)
• Sezónna účinnosť (Výpočet viacnásobného zaťaženia
žčastí)
• Úroveň hlasitosti
• Odhadovaná účinnosť zobrazuje znaky na báze
výkonu zariadenia
• Sezónna účinnosť zobrazuje výkony počas celej sezóny
vykurovania alebo chladenia,čo lepšie zodpovedá
skutočnéj prevádzke zariadenia