V-smart riešenie – WiFi

appk

S Wi-Fi modulom nainštalovanom v
klimatizačnej jednotke, viete ovládať všetký
funkcie klimatizácie prostredníctvom hlasu,
aplikácie alebo mobilného telefónu. M-Smart
nie je iba ovládanie klimatizáice, ale aj
manažment každodenných úloh používateľa.